bouwtoezicht

bouwtoezichtU bent als professional bezig met de ontwikkeling van projectmatige woningbouw, appartementen, een bedrijfspand of woonzorgcomplex en u wilt zeker weten dat het project uitgevoerd wordt conform het door de architect aangeleverde Stabu-bestek en de bijbehorende tekeningen. Daarnaast zijn de planning en het budget voor u uiteraard van groot belang.


Bouwdesign kan u met een gediplomeerd opzichter bna/vts van dienst zijn door het uitvoeren van kwaliteits- en planningscontroles, de controle van meer- en minderwerken en de afspiegeling van de werkzaamheden t.o.v. de betalingstermijnen.


Tevens voeren wij controlewerk uit op tekeningen van derden waaronder b.v. kozijnen, prefab-elementen, installaties, systeemplafonds e.d., zodat knelpunten tijdig geconstateerd en opgelost kunnen worden. Ook het bijwonen van bouwvergaderingen, werkbesprekingen, nutsoverleg e.d., en de eventuele verslaglegging daarvan, kunnen wij in ons takenpakket opnemen.

 

Daarnaast komen er nog tal van zaken aan de orde die goed gecoördineerd dienen te worden zoals de afstemming en uitvoering van sleutel- en sluitplannen, controle op een goede uitvoering van brandveilige voorzieningen en begeleiding van de controlemomenten van brandweer en gemeente.


Als laatste verzorgen wij uiteraard de oplevering van uw project. Samen met u doorlopen we het project en stellen vast welke zaken er niet naar behoren zijn uitgevoerd. Deze punten worden vastgelegd in een opleverrapport en er wordt vastgesteld binnen welke termijn de gebreken opgelost dienen te worden. Indien deze punten de ingebruikname van het gebouw niet belemmeren wordt de sleutel aan u overhandigd en bent u officieel de eigenaar van het pand.


Tijdens de werkzaamheden zijn wij uw oren en ogen op de bouw en behartigen in die hoedanigheid dan ook uw belangen.