bouwkundig tekenwerk

bouwkundig tekenwerkHeeft u bouw- of verbouwplannen, dan kan Bouwdesign het bouwkundige tekenwerk voor u verzorgen. In eerste instantie wordt de bestaande toestand ingemeten en getekend. Deze tekeningen vormen een goede basis, waardoor een passend ontwerp gemaakt kan worden. Tijdens het ontwerp houden wij nauwkeurig in de gaten of er voldaan wordt aan het bestemmingsplan en de eisen uit het bouwbesluit. Uiteraard worden ook extra voorwaarden van de gemeente hierin meegenomen.

 

Zodra het ontwerp volledig naar wens is, kunnen we de bouwvoorbereidingstekeningen maken die worden gebruikt voor het aanvragen van de omgevingsvergunning en tijdens de aanbesteding als contractstuk worden aangemerkt. Tevens zullen op dat moment de constructietekeningen en berekeningen worden gemaakt die afgestemd dienen te worden op de bouwkundige tekeningen. Voor de constructieve tekeningen en berekeningen benaderen wij in principe onze vaste constructeur, maar desgewenst maken wij gebruik van de diensten van een door u aanbevolen partij.

 

Na het verlenen van de omgevingsvergunning kan er daadwerkelijk worden gestart met de bouw. Het is nu van belang dat de aannemer wordt voorzien van gedetailleerde tekeningen met de benodigde maatvoering, details, kozijnbladen e.d. Aangezien alle voor de uitvoering benodigde gegevens hierin worden vastgelegd, kunnen d.m.v. deze uitvoeringstekeningen veel bouwfouten en extra kosten worden voorkomen.

De bovenstaande diensten zijn tevens beschikbaar voor:

 

Architect: Indien u te maken krijgt met pieken in uw werkvoorraad en u wilt de beschikking hebben over een flexibel inzetbare deskundige partij, met een ruime bouwkundige ervaring, dan kan bouwdesign u op deze momenten vooruit helpen. Dit kan vanuit onze thuisbasis, maar desgewenst ook op locatie. Wij beschikken over moderne software en kunnen uw tekeningen aanleveren in diverse bestandstypes zoals DRW, DWG en PDF.
   
Aannemer / Projectontwikkelaar: Indien u een opdracht heeft verworven of een project ontwikkelt waarvan u op basis van bestaande ontwerptekeningen nog uitgebreide bestek- en werktekeningen dient te maken, dan kan Bouwdesign deze voor u verzorgen. Wij vertalen het beschikbare ontwerp naar een uitvoerbaar project dat aan alle regelgevingen voldoet.
   
Makelaar / Woningstichting: U heeft panden in de verkoop of in bezit, waarvan geen digitale tekeningen beschikbaar zijn en u daardoor niet weet hoe groot de ruimtes zijn of hoe de panden zijn ingedeeld. Bouwdesign kan de inmeting en digitalisering hiervan voor u verzorgen, zodat u exact weet wat u bijvoorbeeld aan verhuurbaar of verkoopbaar vloeroppervlak te bieden heeft.