bouwcoördinatie

bouwbegeleidingAls kleinschalig bureau hechten wij veel waarde aan persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Dit stelt ons uiteindelijk in staat om uw wensen op een zo adequaat mogelijke wijze te vertalen naar een realiseerbaar plan. Bouwdesign begeleidt uw project vanaf het eerste initiatief tot en met de oplevering. Na het opzetten van het ontwerp en de bestektekeningen verzorgen wij voor u de aanvraag van de omgevingsvergunning met de bijbehorende vereiste stukken zoals de bouwbesluittoetsing, epc-berekening en constructieve gegevens.

 

Ook in het traject na het indienen van de omgevingsvergunning kunnen wij u van dienst zijn met het maken van een technische omschrijving in de vorm van een beschrijvend of Stabubestek, waarmee u de kwaliteitseisen van het project vastlegt. Aansluitend verzorgen wij desgewenst de gedetailleerde werktekeningen, details, kozijntekeningen e.d.

 

Na het opstellen van de technische omschrijving bepalen we samen met u welke aannemers en installateurs uitgenodigd worden om een prijsaanbieding op te stellen. Door het bestek en de tekeningen tijdens de aanbesteding op te nemen als contractstukken verkrijgt u vergelijkbare offertes, waardoor de keuze voor een uitvoerende partij eenvoudig te maken is. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om de aangeleverde offertes door ons te laten controleren zodat u zeker weet dat alle werkzaamheden en de gewenste materialen hierin zijn opgenomen.

 

Nu de uitvoerende partijen bekend zijn, wordt er daadwerkelijk gestart met de realisatie van uw bouw- of verbouwplannen. Tijdens de bouw kunnen wij diverse controles voor u uitvoeren op het gebied van planning, kwaliteit en budget. Als de bouw uiteindelijk gereed is, volgt de oplevering. Samen met u doorlopen we uw woning of bedrijfspand en stellen vast welke zaken er niet naar behoren zijn uitgevoerd. Deze punten worden vastgelegd in een opleverrapport en in overleg met de aannemer zal worden vastgesteld binnen welke termijn de gebreken opgelost dienen te worden.


Zelfs als het ontwerp- en technisch tekenwerk niet door ons is uitgevoerd, is het mogelijk om ons in te schakelen voor de bouwbegeleiding. Wellicht bent u zelf enthousiast gestart met de bouw, maar komt u er gedurende de uitvoering achter dat u het overzicht aan het verliezen bent en de kwaliteit daardoor in het gedrang komt. Wij helpen u graag vooruit en zorgen ervoor dat u vanaf dat moment weer grip op het project krijgt.